Opleiden in de school (OidS) vindt plaats op een academische opleidingsschool in plaats van een reguliere stageschool. Dit heeft vele voordelen. Waarom kiezen voor een opleidingsschool en hoe ziet dat traject er dan precies uit?

Opleiden in de school

Waarom?

Je wilt een goede leerkracht worden en dat leer je in een rijke leeromgeving van de opleidingsschool, de werkvloer en met de kansen die de academische basisschool je biedt.

Hoe?

Je geeft les en in de nabespreking met je coach word je kritisch bevraagd over het ‘doel’, het ‘hoe’ en het ‘waarom’ van je handelen en lesgeven. Je zoekt samen met de opleider in school steeds naar de koppeling tussen de theorievakken en praktijk. Je maakt deel uit van het team, bent bij vergaderingen en werkt mee aan verschillende schoolactiviteiten. Je krijgt de kans om te werken aan je professionele ontwikkeling, de verschillende competenties en je eigen leerwensen die je mag onderzoeken onder begeleiding van de opleider.

Wat?

Je bent twee en een halve dag per week in de opleidingsschool, je werkt twee dagen aan je stageopdrachten en geeft je lessen. Een halve dag werk je buiten de groep aan opdrachten vormgegeven door de Pabo en je opleider in de school. Je werkt vanuit eigen leerwensen en je verwerkt theorievakken die je dan gedeeltelijk niet op de Pedagogische Academie volgt.