Adresgegevens:

Locatie Stadspark (groepen 1-2)
Verzetsstrijderslaan 2a
9727 CE Groningen
T: 050 321 0469

Locatie Parkweg (groepen 3-8)
Parkweg128
9727 HD Groningen
T: 050 321 0470

E: www.destarter.openbaaronderwijsgroningen.nl

Coördinatoren:

Directeur: Annemarie Beukema
Coördinator AOS:  Annemarie Beukema
Opleider in school: Xandra Kooij
Coördinator onderzoek: Quirien Rietema
   
Grootte: Circa 400 leerlingen

Waar staan we voor?

De eerste stap naar school is een eerste stap de wijde wereld in. Om die wijde wereld beter te leren kennen en om daar een eigen plaats in te vinden, heeft ieder kind kennis en vaardigheden en moed nodig.  Op ODS de Starter denken we vanuit het kind. Door ons rijke lesaanbod op cognitief en creatief gebied, bieden we iedere leerling een optimale start om de wereld  en zichzelf te ontdekken. In een veilige leeromgeving waar je mag experimenteren en onderzoeken. En waar je leert wie je zelf bent.

Op ODS De Starter streven wij naar kinderen met lef. Kinderen die weten wat hun talenten en hun mogelijkheden zijn en die zich daar verder in willen en kunnen ontwikkelen.

Wat betekent dat?

Dat betekent dat wij meer zijn dan een school. Wij vinden de cognitieve vakken zoals taal, rekenen en lezen erg belangrijk. Maar wij vinden dat school meer is dan dat: wij besteden veel aandacht aan de persoonsontwikkeling, creativiteitsontwikkeling met een goed pedagogisch klimaat als basis. Dit vindt zijn oorsprong in de Vreedzame school. Een Amerikaanse methode die wij niet volgen, maar zijn. Omdat een goede sfeer op school allesbepalend is voor de optimale ontwikkeling van een kind.

Hoe doen we dat?

De Starter is een Daltonschool, dus onze lessen zijn verweven  met de begrippen zelfstandigheid, vrijheid, effectiviteit, reflectie en samenwerken. Honderd jaar geleden bedacht door onderwijsvernieuwer Helen Parkhurst, en meer dan ooit van toepassing op onderwijs in onze veranderende wereld.

Wij zijn innovatief en we ontwikkelen steeds nieuwe manieren om betekenisvol onderwijs te geven. We zijn een Academische school, wat inhoudt dat we nieuwe onderwijsinzichten en werkvormen onderzoeken in de klas. Alle studenten van de PA moeten tegenwoordig onderzoek doen in de praktijk. Praktijkonderzoeken worden gedaan door derdejaars PA studenten en LIO studenten. Zij voeren een onderzoek uit in opdracht van onze school. Wij zorgen voor concrete vragen waar onderzoek naar gedaan kan worden. Quirien Rietema (leerkracht groep 6B) is de onderzoekscoördinator op onze school. Zij is sparringspartner voor derdejaars studenten en begeleider van LIO studenten bij hun onderzoek.  Tevens krijgt het team de mogelijkheid en de ruimte om onderzoek te doen in samenwerking met de Hanzehogeschool. Te denken valt aan een onderwijs inhoudelijke ontwikkeling zoals digitale geletterdheid, Cultuur, Engels, Dalton en leerlijnen.  Hiervoor krijgen we dan ook begeleiding van een (externe) onderzoeksbegeleider van de Rijksuniversiteit Groningen.

Sinds kort zijn wij ook een Cultuurprofielschool. Dat zijn we geworden omdat wij overtuigd zijn van de waarde van kunst voor de persoonsvorming van het kind. Dat uit zich in onze kunst- en cultuurlessen.

Met wie doen we dat allemaal?

Opgroeien doe je samen, weten we op de Starter. Ouders zijn daarbij onze belangrijkste partner om kinderen met zelfvertrouwen, zelfkennis en lef groot te brengen. Daarnaast zijn we een Integraal Kind Centrum. Dat betekent dat we samenwerken met de stichting Kinderopvang Groningen (SKSG) en het  VO Kunstencentrum.

Waar doen we dit?

In Groningen, aan de rand van het Stadspark. Waar we de buitenwereld binnenhalen, maar er ook graag op uit trekken.  Sinds 1980 zit de Starter in het stijlvolle monument dat als school werd gebouwd in 1926. Het gebouw was niet groot genoeg, vandaar dat de kleuters tegenwoordig gehuisvest zijn aan de Paterswoldseweg in een modern en licht gebouw. De combinatie van deze twee stijlen vat samen hoe je de school kan typeren: een prachtige school met heel veel ervaring en met lef om te vernieuwen.