Adresgegevens:

O.B.S. Valkenhorst
Bremstraat 14
9404 GD Assen

T:0592 820 630
E: directie@devalkenhorst.nl
W: https://kindcentrum-valkenhorst.nl/

Coördinatoren:

Directeur: Esther Boelens-Smit
Coördinator AOS: Esther Boelens-Smit 
Opleider in school:  David Lietmeijer
Coördinator onderzoek:  David Lietmeijer
   
Grootte: Circa 200 leerlingen

Een warme, kleurrijke school voor iedereen!

De Valkenhorst staat in de wijk Assen-Oost en heeft een goede aansluiting met de wijken Diepstroeten en Het Palet. We zijn met zo’n 200 leerlingen de grootste school in de wijk.

Bij ons is iedereen welkom en mede daardoor is onze school een afspiegeling van de huidige maatschappij.

De normen en waarden van de Valkenhorst zijn gebaseerd op de kernbegrippen:

Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Vertrouwen.

Van buiten is het een schoolgebouw als alle andere, maar wie een voet binnen de deur zet, wordt verrast door de binnenkant. Het gebouw heeft een kleurrijk interieur, dat toch rustgevend is. Aan de muren hangen door kinderen gemaakte kunstwerken. Op ons schoolplein valt van alles te beleven, er is ruimte voor sport en spel, cultuur en natuur. Het plein wordt onderhouden door de kinderen.

Op de Valkenhorst werkt een enthousiast en deskundig team van leerkrachten en overig ondersteunend personeel dat het beste uit de
kinderen wil halen.

Om leerlingen optimaal tot ontwikkeling te laten komen, kijken we naar wat een kind hiervoor nodig heeft en bieden we onderwijs op maat. Dit houdt in dat binnen een jaargroep op verschillende niveaus les wordt gegeven om aan de behoefte van alle kinderen te voldoen.
In ons onderwijs maken we gebruik van moderne methoden, verschillende werkvormen en de mogelijkheden die ICT ons biedt.  De onderwijsinspectie oordeelt positief over de kwaliteit op onze school.

Naast onze groepen 1 t/m 8, is ook de “peuterspeelzaal Valkenhorst” in ons gebouw gehuisvest. Peuters zijn vanaf 2 jaar welkom om, onder begeleiding van een leerkracht en pedagogisch medewerkster, te spelen en te ontdekken in een eigen lokaal en op een eigen “groen” plein.

De Valkenhorst werkt met de aanpak Positive Behaviour Support (PBS)  waarbij de nadruk ligt op het aanleren en belonen van positief gedrag. In de bovenbouw wordt gewerkt met een doorgaande lijn voor Rots en Water. De kinderen leren o.a. respectvol met elkaar om te gaan en hierdoor wordt de samenwerking binnen een groep bevorderd.

Op de Valkenhorst is er naast aandacht voor talentontwikkeling in de kernvakken, ook ruimte voor de ontwikkeling van andere talenten. We besteden veel aandacht aan bijvoorbeeld sport, techniek en cultuur.