Adresgegevens:

O.b.s. Schuilingsoord
Hogeweg 7c
9472 PA Zuidlaren

Postbus 147
9470 AC Zuidlaren

T: 050 4094148
E: obs@schuilingsoord.nl
W: www.schuilingsoord.nl

 

Coördinatoren:

Directeur: Cees Snitjer
Coördinator AOS: Hans Westerhof
Opleider in school: Linda Mulder
Coördinator onderzoek:  Linda Mulder
   
Grootte: Circa 250 leerlingen

Uitgangspunten:

Wij zijn een school waar leren leuk is!
Onze school kenmerkt zich door:

  • een prettige en sfeervolle omgeving waar orde, rust en regelmaat een belangrijke plaats innemen en waarin leren leuk is;
  • een aantrekkelijk en gevarieerd programma waarin kennis, sport, cultuur en de omgang met elkaar centraal staan;
  • onderwijs dat aansluit bij de mogelijkheden en behoeften van ieder kind;
  • een team dat gemakkelijk aan te spreken is, dat open staat voor de inbreng van ouders en dat veel waarde hecht aan goede informatie en open communicatie;
  • vernieuwend onderwijs dat op een kritische en weloverwogen wijze vorm krijgt.

Innovatieve terreinen:

Talentenkracht, hoogbegaafde leerlingen en het jonge kind (pedagogiek gebaseerd op Reggio Emillia)
In het schooljaar 2011/2012 zijn we gestart met groep 9¾; een innovatief onderwijsconcept voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Extra:

Er wordt op onze school veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de leerlingenzorg en de professionele ontwikkeling van alle medewerkers.
We hebben veel aandacht voor sport en spel, kunst en cultuur en ict.
In 2009 hebben we een subsidie van het ministerie ontvangen waarmee we ons hebben kunnen ontwikkelen tot een expertisecentrum op het gebied van omgaan met begaafde en hoogbegaafde leerlingen.

I.h.k.v. de Academische School:

We zien studenten als volwaardige partners en geven ze daarom alle ruimte om zich binnen onze school te ontwikkelen en te participeren in het onderwijsgebeuren. Teamleden zijn erg enthousiast over het werkplekleren. De opleider-in-school is iedere woensdagochtend vrij geroosterd om studenten (die deelnemen aan het traject ‘Opleiden in de School’) te begeleiden.

Daar waar reguliere studenten werken met ficitieve casussen, krijgen studenten op onze school de gelegenheid om vanuit praktijksituaties te werken aan hun opdrachten. Een voorbeeld hiervan is het werken met de datamuur. Reguliere studenten maken op de PA een datamuur voor een fictieve klas. OIDS-studenten maken op onze school een datamuur voor de leerkracht en worden daarbij begeleid door de opleider-in-school. Vanuit de praktijk en voor de praktijk. Hierdoor wordt de theorie meer betekenisvol. Studenten vertellen ons dat ze door deze manier van werken ervaren dat ze, in vergelijking met hun klasgenoten, uiteindelijk beter kunnen verwoorden hoe de theorie in de praktijk toegepast wordt. Het OIDS-traject zorgt ervoor dat er een duidelijke verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en de praktijk.

We werken  op grond van de onderzoeksresultaten (van studenten en leerkrachten) volop en zeer enthousiast aan onze schoolontwikkeling. Het uitvoeren van praktijkonderzoek heeft inmiddels een volwaardige plaats binnen onze school gekregen. Meer dan 75% van de leerkrachten die op onze school werkt heeft de training ‘onderzoeksvaardigheden’ gevolgd. Jaarlijks wordt er onderzoek door één of meerdere teamleden verricht. De onderzoeken zijn altijd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs op onze school. We hebben in het verleden onderzoek gedaan naar o.a. de kwaliteit van het woordenschatonderwijs, schrijven in de onderbouw, de concentratie van jonge kinderen en het signaleren van hoogbegaafde kinderen, specifiek gericht op onderpresteerders.

Naast het stimuleren van een onderzoekende houding van teamleden, zijn we ook volop bezig met het stimuleren van onderzoeksvaardigheden van kinderen. De uitgangspunten van ‘Talentenkracht’ zijn inmiddels goed geïmplementeerd in de kleutergroepen. Door vraaggestuurd onderwijs aan te bieden, worden jonge kinderen al bekend gemaakt met de cyclus van onderzoekend handelen. Ze leren bijvoorbeeld op een speelse manier een hypothese te formuleren. Momenteel werken we aan de implementatie van ‘Talentenkracht’ in de midden- en bovenbouw. Naast Talenkracht is er op onze school sowieso veel ruimte voor eigen inbreng van kinderen.

We zijn ervan overtuigd dat we studenten een zeer gevarieerde leeromgeving kunnen bieden. We zien ernaar uit om jou als OIDS-student op onze school te begeleiden!