Upload Image...

Adresgegevens:

Kleuvenstee 1
9403 LT Assen

T: 0592 820 582
E: info@demarskramer.nl
W: www.demarskramer.nl

Coördinatoren:

Directeur: Marion Slijpen
Coördinator AOS: Marion Slijpen
Opleider in school: Mark Timpen
Coördinator onderzoek: Mark Timpen
   
Grootte: Circa 400 Leerlingen

Onze visie op opvoeden, leren en onderwijs

Een samenleving als de onze, die gekenmerkt wordt door grote en snelle veranderingen op allerlei gebied, is gebaat bij mondige en zelfstandige mensen. Deze mondige, zelfstandige, maar ook sociaal goed toegeruste mensen leveren een bijdrage aan de ontwikkeling van die samenleving.

Bij de uitvoering en realisatie van de visie zijn de volgende vragen van belang:

  • Welke vaardigheden moet een kind hebben om Kansrijk op weg te gaan naar een plek in de samenleving van de 21e eeuw;
  • Wat kunnen kinderen doen en wat willen kinderen doen;
  • Wat betekent dit voor de inhoud van het onderwijs op de Marskramer?

Dit leidt tot de volgende uitgangspunten:

  • Wij willen leerlingen kennis, zelfvertrouwen, waarden en vaardigheden meegeven die nodig zijn om richting te geven aan hun rol in de samenleving van vandaag en morgen;
  • School is een plek om te leren en te oefenen;
  • Elk kind moet zijn vermogens optimaal kunnen ontwikkelen
  • Belemmeringen in die ontwikkeling worden overwonnen;
  • De leerling staat centraal in zijn persoonlijkheidsontwikkeling en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

“Kansrijk op weg!”

School is een plek om te oefenen om bagage mee te nemen voor de toekomst.

Wij willen een laagdrempelige school zijn, waar iedereen met plezier naar toe gaat, zich deel van het geheel en veilig voelt. Een school met heldere doelen en veel aandacht voor de gehele ontwikkeling van de leerlingen.

Alles in 1 school

Sinds schooljaar 2015-2016 is o.b.s. De Marskramer een “Alles in 1 school”. Dat betekent dat we alles onder één dak hebben: kinderen van 0 t/m 12 jaar kunnen bij ons terecht voor kinderopvang, peuterspeelzaal, basisschool en voor- en naschoolse opvang.

The Leader In Me (TLIM)

In schooljaar 2014-2015 zijn we op onze school gestart met “The Leader In Me – hier gebeurt het”

TLIM is gebaseerd op de 7 gewoonten van Stephen Covey. Deze 7 gewoonten worden weergegeven in de vorm van een boom. Hierin zijn de gewoonten af te lezen.

The Leader in Me: De naam zegt het al, helpt kinderen om zichzelf te ontwikkelen door het aanleren van 7 krachtige gewoonten. Ze leren proactief te zijn, verantwoordelijkheid te nemen voor de keuzes die ze maken, zelfvertrouwen op te bouwen en leren om te gaan met anderen. Kinderen worden aangesproken op hun talenten en betrokkenheid.

“The Leader” betekent niet dat je de beste of altijd nummer 1 moet zijn. Leider staat voor het leiden/invloed uitoefenen op je eigen leven. Elk kind heeft gaven, is meer dan een score. Natuurlijk leren we lezen, schrijven en rekenen, maar net zo belangrijk is het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden. Obs De Marskramer wil inspelen op de ontwikkelingen in de maatschappij met een concept dat vernieuwend is én ook iets vertrouwds biedt.

TLIM draait om het gebruik maken van je talenten. Dat begint bij het herkennen ervan. Wat doe je graag, wat kan je goed? Het is een manier van kijken, denken en doen die de dagelijkse praktijk op school kleurt en kinderen helpt te ontdekken wie ze zijn. Het helpt kinderen gewoonten aan te leren waarmee ze richting kunnen geven aan hun leven. Ze worden geholpen zelfstandig te worden en leren goed samen te werken.

De taken en doelen worden aangepast op de leeftijd van de kinderen. Bij kleuters gaat het om kleine, alledaagse dingen: je eigen veters leren strikken, eerst je handen wassen voordat je gaat eten, leren hoe je kunt reageren als je boos of verdrietig bent. In de bovenbouw zullen de kinderen stappenplannen leren maken, eigen leerdoelen te stellen en ze zullen leren om samen succesvol te zijn. Ze leren bijvoorbeeld nadenken over de vraag: Welke oplossing is goed voor iedereen?

Meer informatie over The Leader in Me is te vinden op onze site: http://www.demarskramer.nl/Alles-in-1-school/-The-Leader-in-Me

Wat biedt de Marskramer studenten als academische basisschool?

Als OIDS-student maak je deel uit van een enthousiast, betrokken, sociaal, hardwerkend team. Iedereen hoort erbij! Wij beschouwen studenten als (toekomstige) collega’s.

We communiceren vanuit gewoonte 5: Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Feedback durven geven en ontvangen speelt hier een belangrijke rol in. Dit geldt zowel voor de leerkracht als voor de student. We staan er voor open om van elkaar te leren.

De opleider-in-school is iedere woensdagochtend vrij geroosterd om studenten (die deelnemen aan het traject ‘Opleiden in de School’) te begeleiden. Daar waar reguliere studenten werken aan de hand van de theorie uit de boeken, krijgen studenten op onze school de gelegenheid om vanuit praktijksituaties te werken aan hun opdrachten. Het OIDS-traject zorgt ervoor dat er een duidelijke verbinding gemaakt wordt tussen de theorie en de praktijk.

We zien ernaar uit om jou als OIDS-student op onze school te begeleiden!