Adresgegevens:

odbs Abt Emo
Huizingerweg 7a
9922 PM Westeremden

T: 0596 551530
E: netwerkschool@marenland.org

obs De Wilgenstee
Kwekersweg 1
9914 PK Zeerijp

T: 0596 572827
E: wilgenstee@marenland.org

obs De Zandplaat
Hoofdstraat 81
9915 PC ’t Zandt

T: 0596 581300
E: obsdezandplaat@marenland.org

Coördinatoren:

Directeur: Annemarie Nienhuis
Coördinator AOS: Annemarie Nienhuis
Opleider in school: Marleen van der Molen
Coördinator onderzoek: Marleen van der Molen
   
Grootte:  

De Netwerkschool Loppersum Oost is een samenwerking tussen drie scholen ten oosten van Loppersum. De Abt Emo Daltonschool in Westeremden, Wilgenstee in Zeerijp en De Zandplaat in ’t Zandt.  Ons team zorgt ervoor dat kinderen hun kracht leren kennen en zelf leren leren. Daar plukken ze later de vruchten van. We geven ons onderwijs vorm vanuit een openbare identiteit, met ruimte voor iedereen, respect en aandacht voor elkaar en onze omgeving. De volgende kernwaarden vormen het uitgangspunt van ons onderwijs en lopen als een rode draad door de plannen die we voor de komende jaren voor ogen hebben:

Uitdagend

We bieden uitdagend onderwijs voor ieder kind. Dat betekent dat we rekening houden met verschillen. Ieder kind wordt vanuit zijn eigen niveau, mogelijkheden en talenten uitgedaagd en geprikkeld zich maximaal te ontwikkelen. Een belangrijk aspect daarbij is dat we kinderen leren om zelf te leren.

Samenwerkend

We werken nauw en respectvol samen met collega’s, kinderen en ouders, en externe partners door van elkaar te leren en elkaars sterke punten te benutten.

Professioneel

We bieden onderwijs van hoge kwaliteit. Dat betekent dat we werken met goed opgeleide professionals die met een open en onderzoekende blik naar kinderen kijken. Maar ook dat we talenten van medewerkers optimaal inzetten en kijken hoe we onszelf en de school kunnen blijven ontwikkelen.

Toekomstgericht

We zijn toekomstgericht. Dat betekent dat we ontwikkelingen en innovaties in het onderwijs en in onze omgeving op de voet volgen, om zo kinderen voor te bereiden op hun toekomstige rol in de samenleving. Maar ook dat we investeren in duurzame relaties met ouders en samenwerkingspartners, en dat we ervoor zorgen dat we onze onderwijsresultaten duurzaam op hoog niveau houden.

Informatie te vinden op: www.netwerkschool.org contact via: netwerkschool@marenland.org