Upload Image...

Adresgegevens:

Schoolstraat 31
9408 MB Assen

T: 0592 820 550
E: directie@sterrenschip.nl
Whttps://kindcentrum-hetsterrenschip.nl/

Coördinatoren:

Directeur: Henriët Westerhof
Coördinator AOS: Henriët Westerhof
Opleider in school: Sandra van Dijk
Coördinator onderzoek: Erna Post
   
Grootte: Circa 400 leerlingen

Kindcentrum Het Sterrenschip is een kindcentrum in woonwijk Kloosterveen in Assen. Kinderen kunnen op Het Sterrenschip terecht voor openbaar onderwijs en opvang. Centraal daarin staat onze missie: ‘Leren doe je samen’. Daarnaast gaan we uit van de individuele onderwijsbehoeften van kinderen door onderwijs en opvang op maat aan te bieden./

Iedere dag gaan er circa 400 kinderen naar ons kindcentrum. Ons kindcentrum wordt geleid door één directie en is gesitueerd in één gebouw. We vinden het belangrijk dat kinderen op ons kindcentrum ervaren/ontwikkelen dat leren iets is wat je samen doet. Dat kan samen met een leerkracht of pedagogisch medewerker zijn, maar ook – en vooral – samen met andere kinderen. Kinderen willen graag leren/zich ontwikkelen en hebben allemaal behoefte aan succeservaringen. Daar stemmen wij ons onderwijs en onze opvang graag op af. We vinden dat het onze taak is om samenwerkend de kinderen te leren het zelf te doen.

Basisbehoeften

Op kindcentrum Het Sterrenschip geven we onderwijs en begeleiding op maat. Daarbij gaan we uit van de drie basisbehoeften: relatie, competentie en autonomie. We willen het maximale uit ieder kind halen. Door hierbij te kijken naar de individuele onderwijs- en ontwikkelbehoeften, kan ieder kind in een prettige en veilige (leer)omgeving en vol zelfvertrouwen naar zelfstandigheid groeien.

Academische basisschool

Onze school is een academische basisschool. Dat betekent dat wij investeren in het opleiden van studenten. Wij kunnen de studenten een mooie werkplek bieden in een rijke leeromgeving. Op een academische basisschool is praktijkonderzoek belangrijk. Door middel van gerichte onderzoeksvragen kunnen wij ons onderwijs steeds vernieuwen en verbeteren. In de praktijk betekent dit dat studenten vanaf het derde jaar van de opleiding onderzoek doen op de basisschool en hun kennis in de praktijk kunnen oefenen. De begeleiding is in handen van een Opleider in de school ( Oplis )

Een academische basisschool is een lerende organisatie. We leren van en met elkaar. De studenten van alle leerjaren, onderzoekers, leerkrachten, directie enz.

Onderzoekscoördinator

Op het Sterrenschip is een onderzoekscoördinator aanwezig. Zij begeleidt de studenten in het doen van hun onderzoek. Het praktijkonderzoek wordt gedaan door derdejaars PABO-studenten en LIO-studenten ( leraar in opleiding 4e jaars). Zij voeren een onderzoek uit in opdracht van de school.