Adresgegevens:

Obrechtlaan 3
9402TB Assen

T:  0592 820 610
E:  directie@vuurvogel-assen.nl
Whttp://www.kindcentrum-devuurvogel.nl

Coördinatoren:

Directeur: Marianne Emmerink
Coördinator AOS: Irma Veenhuizen
Opleider in school: Marcel Hofstee
Coördinator onderzoek: Marcel Hofstee
   
Grootte: Circa 180 Leerlingen

Wat maakt onze school bijzonder?

In ons onderwijs werken we vanuit thema’s, die voor kinderen betekenisvol en actueel zijn.
De school krijgt vorm door samenwerking tussen team, ouders en kinderen.
We kiezen bewust voor stamgroepen waarin kinderen van verschillende leeftijden elkaar ontmoeten en met en van elkaar leren.  Dit doen we in een ritmisch weekplan van gesprek, spel, werk en viering.  We gaan uit van talenten van kinderen. We gebruiken moderne materialen en inzichten.
Wij staan voor kwaliteit en zijn een lerende organisatie. Daarom zijn we ook een academische opleidingsschool geworden.
We werken in stamgroepen en onze leerkrachten heten stamgroepleiders.
Binnen de stamgroep stimuleren en motiveren de kinderen elkaar, tevens kunnen ze van elkaar leren. De kinderen zijn steeds drie achtereenvolgende jaren in een stamgroep en hebben daarin steeds een andere rol. Eerst als jongste, daarna als middelste en tenslotte als oudste van een groep. Dat noemen we ook wel leerling- gezel- meester.

Onze visie:

Ieder kind is uniek en ontdekt de wereld met hoofd, hart en handen.

Onze missie:

De Vuurvogel helpt kinderen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen, die kunnen samenwerken, kritisch zijn en uitdagingen aangaan.

 

Wat bieden wij studenten als Academische basisschool?

Bij ons ben je een OIDS (Opleiden in de school) student en maak je deel uit van een enthousiast en betrokken team. We beschouwen je als een collega die volledig wordt betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Je mag aan alle overleggen, oudergesprekken en studiedagen deelnemen. Je krijgt de mogelijkheid je onderzoek te koppelen aan de praktijk en wordt uitgedaagd het maximale uit jezelf te halen, zoals we dat ook bij onze kinderen doen.

Pedagogisch klimaat

De Vuurvogel vindt het belangrijk dat een kind met plezier en gemotiveerd naar school gaat. Kinderen moeten zich veilig voelen zodat ze een evenwichtige ontwikkeling op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief, cultureel en motorisch gebied door kunnen maken. Het kind (maar ook de stamgroepleider) heeft een veilige en zorgzame (leer)omgeving nodig, ook wel aangeduid als het pedagogisch klimaat. Een goed pedagogisch klimaat kenmerkt zich door het feit dat kinderen zich geaccepteerd en prettig voelen in de klas. Er is sprake van een goed pedagogisch klimaat wanneer leerlingen en stamgroepleiders op een prettige manier met elkaar omgaan die gekenmerkt wordt door een ontspannen sfeer, vertrouwen, goede samenwerkingsvaardigheden en een positieve benadering. Hierbij houden we rekening met de behoefte aan relaties, competentie en autonomie.