Upload Image...

Adresgegevens:

Maresiusstraat 22
9746 BJ Groningen

T:   050-3210430

E:   info@defeniks.o2g2.nl
W:  https://defeniks.openbaaronderwijsgroningen.nl

Coördinatoren:

Directeur: Alyt Landman
Coördinator AOS: Alyt Landman
Opleider in school: Cobie Jansen
Coördinator onderzoek: Cobie Jansen
   
Grootte: Circa 400 leerlingen

Obs de Feniks, een school herrezen uit de as. Een school waar je je vleugels uit kunt slaan!

Dat betekent dat we een veerkrachtige school zijn met een team dat doorzet ondanks tegenslagen en plezier haalt uit vooruitgang. We willen dat leerlingen na acht jaar op onze school, de school verlaten met een positief zelfbeeld en dat ze creatief kunnen denken en handelen. Dat ze kunnen samenwerken en respectvol met anderen om kunnen gaan. Dat ze leren om hun verantwoordelijkheid te nemen en keuze kunnen maken.

Hoe doen wij dat?

Om dat te kunnen bereiken sluiten leerkrachten zoveel mogelijk aan bij de onderwijsbehoefte van het kind. Dit betekent dat leerkrachten veel kennis en vaardigheden hebben, zich lerend opstellen en een onderzoekende houding hebben naar de leerlingen. Met het team onderzoeken we welke kennis en vaardigheden wij nodig hebben om leerlingen te laten ontwikkelen en leren hier gezamenlijk in van anderen en elkaar.

Voorwaarden

Om je je goed te kunnen ontwikkelen moet je je gezond en veilig voelen. Op onze school is daarom bewegen en gezonde voeding van belang. Daarnaast zijn we een Vreedzame school waarin we met elkaar afspraken maken en oefenen hoe je elkaar respecteert en waardeert.

Doorgaande leerlijnen

Ieder jaar kiezen we een vakgebied dat we onderzoeken of het nog voldoet aan onze eisen en de nieuwste inzichten. Vervolgens maken we keuzes voor de implementatie van onderwijsvernieuwingen. Naast de implementatie van vernieuwingen, implementeren we ook nieuwe leerlijnen zoals Engels en digitale geletterdheid.

Leren in samenwerking met studenten

Studenten van de PABO zijn welkom op onze school om mee te leren in onze ontwikkelingen. Dat past goed binnen de kaders van de Academische Opleidingsschool. Een werkplek waar theorie en praktijk samenkomt en waar geleerd kan worden van elkaar. Leren gericht op talent op een onderzoekende manier.