Adresgegevens:

SWS De Driesprong
Dorpsstraat 145a
9699 PG Vriescheloo

T: 0597 541440
E: swsdedriesprong@sooog.nl
W: www.driesprong.eu

Coördinatoren:

Directeur: Annet Flim
Coördinator AOS: Nicky Remie
Opleider in school: Tanja van Ravenhorst
Coördinator onderzoek: Antonia Boels
   
Grootte: Circa 60 leerlingen

Wat bieden wij aan:

 • Building Learning Power waarbij we leerlingen voorbereiden op een ‘leven lang leren’. Onze leerlingen leren vaardigheden te gebruiken waardoor ze de uitdaging aan durven gaan.
 • Een keuze voor openbare of christelijke levensbeschouwelijke lessen.
 • Een sociaal veilig klimaat waarin leerlingen, leerkrachten en ouders zich thuis voelen.
 •  Op een dynamische, adaptieve manier leren, waarbij we gebruik maken van Snappet en tablets.
 • Thematisch onderwijs waarin verschillende vakken in samenhang aan bod komen.
 •  Workshops met als uitgangspunt de belevingswereld van de leerling, georganiseerd door ‘specialisten’.
 • Biologisch tuinieren in onze dorpsschooltuin, samen met vrijwilligers uit het dorp, gekoppeld aan ondernemerschap. 
 • Engels vanaf groep 1.
 • Een continurooster waarbij alle leerlingen op school lunchen. De lestijden op ma, di, do en vrij. zijn van 8.30-14.45 uur. Woensdag van 8.30-12.15. De leerlingen van groep 1 en 2 zijn op vrijdag vrij.
 • Doorgaande leerlijn muziek in samenwerking met docenten van cultuurhuis de Klinker.
 • Een jaarlijkse eindvoorstelling door alle leerlingen van de school. Dit schooljaar wordt deze georganiseerd in het bostheater.
 • Een frisse, groene school met klimaatbeheersing, zonnepanelen en 2 ha speel/leerruimte rond de school.

Visie en uitgangspunten

 • De Driesprong is een samenwerkingsschool ontstaan uit de fusie met drie scholen uit de dorpen Vriescheloo en Veelerveen. Op onze school bieden wij ruimte aan leerlingen met verschillende levensopvattingen.
 • Op onze school hebben leerlingen ruimte. Ruimte om zich te bewegen en ontwikkelen in en rond de school. Wij kenmerken ons door: dynamisch leren in een rijke leeromgeving.
 • Onze kernwaarden verantwoordelijkheid, betrokkenheid en vertrouwen zijn de basis waarop wij ons onderwijs vorm geven.
 • Aantal leerlingen: 58-65
 • Groepen: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8

 

Studenten

Studenten worden op de werkplek begeleid door de coach, de werkplekbegeleider en de oplis. In het derde en vierde jaar doen studenten praktijkonderzoek en werkplekopdrachten. Deze worden door de oplis en werkplekbegeleider begeleid.

Sws de Driesprong maakt deel uit van een cluster van academische scholen. De oplis begeleidt studenten op deze vier scholen, waardoor uitwisseling van kennis en kennismaken met deze scholen tot de mogelijkheden behoort.

Leerlingen in de bovenbouw worden opgeleid tot mediatoren die helpen bij het oplossen van problemen. Wij hebben een leerlingenraad die als gekozen vertegenwoordigers van de leerlingen de school helpen verbeteren.

Onze kernwaarden zijn betrokkenheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen. Deze kernwaarden zijn door het team uitgewerkt. In een documenten “Uitwerking kernwaarden” is beschreven waarom wij deze kernwaarden belangrijk vinden, hoe wij dit organiseren in de school en wat voor onderwijs wij geven.

U vindt het uitgebreide document op: https://www.driesprong.eu/informatie/informatie-downloads-2/

Speerpunten en onderzoeken

In het schooljaar 2017-2018 ligt het accent op talentontwikkeling. Binnen het academische cluster van 4 scholen van SOOOG is hier een studiedag aan besteed. Een samenvatting kunt u ook vinden via bovenstaande link naar de downloads op onze website.

Dit schooljaar hebben wij een bostheater/buitenlokaal bij onze school gekregen. Wij ontwikkelen samen met een dramadocent een doorgaande leerlijn dramatische vorming. Samen met de ouderraad ontwikkelen wij een dramahoek met verkleedkleren, schmink en dergelijke.

In het schooljaar 2017-2018 wordt er onderzoek gedaan naar:

 • Van rapport naar portfolio;
 • Datamuur in groep 7-8 voor alle leerlingen. Dit is een vervolg op het onderzoek van vorig schooljaar.
 • In het schooljaar 2016-2017 is er onderzoek gedaan naar:
 • De rijke leeromgeving op sws De Driesprong. (gekoppeld aan opleiding schoolcoördinator SLO VB)
 • Excellente leerlingen en de datamuur groep 7-8 (gekoppeld aan de opleiding van de intern begeleider MasterSEN)
 • Vaststellen van onze leerlijn spelling doordat we gebruik maken van taal op maat en Alles apart.