Adresgegevens:

Rijksstraatweg 1
9801 AM Zuidhorn 

T: 0594-500486
E: borgh@quadraten.nl
W: http://www.deborgh.nl/

Coördinatoren:

Directeur: Gerdien Wassenaar
Coördinator AOS: Gerdien Wassenaar
Opleider in school: Kirsten Scheerhoorn
Coördinator onderzoek: Kirsten Scheerhoorn
   
Grootte: Circa 370 Leerlingen
 

Wie zijn wij?

De Borgh is een school die bruist en kinderen laat groeien. Welbevinden en verbinding zijn de basis waarop wij ons onderwijs bouwen. Passie, enthousiasme en creativiteit de ingrediënten die ervoor zorgen dat kinderen sprankelen. Ieder kind leert bij ons zo goed mogelijk rekenen, taal, schrijven en lezen. Wij geven hen daarnaast ruimte om talent te ontwikkelen en hun eigen interesse te volgen. Alle kinderen stellen bij ons ook hun eigen doelen, weten waarom ze iets leren en zijn mede-eigenaar van het eigen ontwikkelingsproces.

Kinderen verschillen in leervermogen, aanpak en de snelheid waarmee ze leren. Wij houden daar rekening mee, kijken wat een kind kan en stimuleren het om zich vanuit eigen kracht te ontwikkelen. Ontwikkeling ontstaat altijd in relatie tot een ander. Wij bieden kinderen de veiligheid die ze nodig hebben om zich open te stellen voor de kinderen en volwassenen om hen heen. Zich te spiegelen, te zien waar zij goed in zijn en waar de ander beter in is. Kinderen ontdekken daardoor de kracht van samenwerking en worden uitgedaagd om hun grenzen te verleggen. Dit laatste gebeurt ook wanneer zij de wereld om zich heen verkennen. Wij dagen hen uit om daarin stappen te zetten, kritisch te kijken en vernieuwende oplossingen te bedenken voor dat wat volgens hen anders moet. De ontwikkeling van creativiteit is een belangrijke pijler van ons onderwijs.

  • De Borgh is een openbare basisschool die kinderen een veilige plek biedt, open ruimte en alles wat ze nodig hebben om te groeien.
  • De Borgh is onderdeel van brede school De Noordster. Onze school werkt hierin samen met cbs Het Anker, SKSG en De Zijlen aan een breed en kwalitatief hoogwaardig aanbod aan onderwijs en opvang.

Onze Ambitie

Effectieve instructie

  • We willen als team een eenduidige effectieve instructie geven waarin we gebruik maken van een herkenbaar en eenduidig model, waaruit we interactieve en coöperatieve werkvormen leren gebruiken.

Leerlijnen

  • De leerlijn ‘Rekenen’ wordt geanalyseerd en lessen worden vanuit deze leerlijn efficiënt gegeven, rekening houdend met het niveau van de eigen groep.

Eigenaarschap

  • Persoonlijke doelen We gaan ons verder oriënteren op het stellen van persoonlijke leerdoelen door kinderen.
  • Portfolio De leerkrachten van de groepen 5 ontwikkelen een portfolio (bewaarmap) in het verlengde van de groepen 3 en 4.

Onderzoek

  • In de onderbouw wordt er onderzoek gedaan naar ‘wat zorgt er voor dat een kleuter zich competent voelt?’

Kind-oudergesprekken

  • Vorig schooljaar zijn de reguliere oudergesprekken in de groepen 5, 6 en 8 vervangen door ouder-kind gesprekken. Dit schooljaar gaan we deze ook uitvoeren in de groepen 7. De opzet en opbrengst van deze gesprekken gaan we aan het einde van het schooljaar evalueren; Waarom doen we ze?, Hoe doen we het?, Wat is de opbrengst?

Cultuuronderwijs

  • Met ons cultuuronderwijs gaan we de leerlijn ‘Beeldende vorming’ neerzetten in de creatieve middagen van de groepen 5 t/m 8. Tevens wordt er voor het team een workshop ‘Muziekinstrumenten’ georganiseerd ter inspiratie en om ervaring en ideeën op te doen voor het gebruik in de groep.

Gezonde school

  • We gaan in het kader van de Gezonde School een themaweek ‘Voeding’ organiseren. Er wordt gestimuleerd om gezond te trakteren en er worden duidelijke afspraken gemaakt t.a.v. het eten in de pauzes, traktaties en festiviteiten.