Adresgegevens:

Kindcentrum Baggelhuizen

Witterhoofdweg 1b

9405 HX Assen

T: 0592-820570

 

 

Coördinatoren:

Directeur: Randi van Beekum
Coördinator AOS: Randi van Beekum
Opleider in school: Sandra van Dijk
Coördinator onderzoek:  
   
Grootte: Ongeveer 135 leerlingen

E: directie@kindcentrum-baggelhuizen.nl
W: www.kindcentrum-baggelhuizen.nl

Waar wij voor staan:

Onze visie:

‘Ik heb dat nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’

Ons motto is een uitspraak van Pippi Langkous, waarvan wij graag zien dat ieder kind dit bij ons op het kindcentrum durft te zeggen. Vol vertrouwen nieuwe dingen leren en ontdekken – we willen een sfeer creëren waarin dit mogelijk is.

Onze missie:

Aan het eind van de basisschool zouden we graag zien dat kinderen het volgende kunnen zeggen:

Ik weet wat ik kan en ben me bewust van mijn eigen doelen en dromen. Ik durf keuzes te maken, ik accepteer dat fouten maken daarbij hoort en neem mijn verantwoordelijkheid. Ik geloof in mijzelf en vertrouw op de mensen om mij heen. Ik ben trots op mijzelf en de ander en vier successen.’

Onze uitgangspunten

  1. Kinderen zijn eigenaar van hun leerproces door te werken vanuit doelen.
  2. We hebben vertrouwen in de leer-kracht en nieuwsgierigheid van het kind.
  3. Kinderen ontwikkelen hun vertrouwen in zichzelf en anderen.
  4. We geven betekenisvol onderwijs.
  5. Ons onderwijs is toekomstgericht.

Pedagogisch Klimaat

In relatie tot onze visie is gekozen voor The Leader in Me als pedagogisch didactische doorgaande lijn. Hiervoor zijn we met het team een tweeënhalf jaar durende opleiding gestart in oktober 2016. The Leader in Me is een bewezen vorm van omgang met kinderen door het delen en geven van verantwoordelijkheden, in samenwerking met andere leerlingen en leerkrachten. Kinderen worden sterker op sociaal-emotioneel gebied en in een veilige omgeving. The Leader in Me past daarom precies op onze visie.

Alle kinderen moeten zich veilig kunnen voelen op onze school. Het kind moet zich geaccepteerd voelen door medeleerlingen en de leerkracht. In samenwerking met anderen moeten kinderen het groepsgebeuren als positief leren ervaren. Dat wil zeggen dat bij ons op school pestgedrag niet wordt getolereerd. Directie, leerkrachten, ouders en leerlingen werken er samen aan om pestgedrag op school te voorkomen.

 

The Leader in Me leert ons sociale vaardigheden die hierbij belangrijk zijn, zoals:

  • gevolgen van keuzes overzien;
  • weloverwogen beslissingen nemen;
  • verschillen respecteren;
  • effectief communiceren;
  • problemen oplossen.

In The Leader in Me staan gewoontes centraal die ongewenst gedrag tegengaan door ander (effectiever) gedrag te stimuleren. Meer informatie over The Leader in me, is te vinden op onze site.

Wat wij als academische school studenten bieden

Als OIDS-student ben je onderdeel van een enthousiast, betrokken, sociaal team. Iedereen hoort erbij! Wij beschouwen studenten als (toekomstige) collega’s. Bij Kindcentrum Baggelhuizen staan we open om van elkaar te leren. Ook verwachten we van jou een proactieve en open houding.

Je wordt begeleid door een Opleider in school, Sandra van Dijk. Zij heeft kennis van het curriculum van de Hanze Hogeschool, ze is werkplekbegeleider van de Pabo en ze heeft ruime ervaring als leerkracht. Ze is nieuwsgierig en onderzoekend. En ze is ontwikkelingsgericht betrokken bij studenten, ze kijkt naar leerstijlen en kijkt hoe je je het beste als student kunt ontwikkelen binnen de mogelijkheden van de rijke leeromgeving van de school.

Het OIDS-traject zorgt ervoor dat er een duidelijke verbinding wordt gemaakt tussen de theorie en de praktijk. We zien ernaar uit om jou als OIDS-student op onze school te begeleiden!