Opleiden in School in de praktijk

Opzet van opleiden in de school (OIDS)

Weekindeling:

Maandag en dinsdag ben je op de opleidingsschool (wordt ook wel academische basisschool genoemd) voor het werkplekleren, dat is voor alle studenten gelijk. Je bent drie dagdelen in de klas en je hebt één dagdeel voor verslag en       voorbereiding, net als in de reguliere stage.
Woensdagochtend ben je op de opleidingsschool of op de PA voor de OIDS vakken en je wordt daarbij begeleid door de oplis, de opleider in de school. De oplis is een gespecialiseerde leerkracht op de opleidingsschool die nauw samenwerkt met de PA en op de hoogte is van de inhoud van de vakken.
Donderdag en vrijdag ben je op de PA voor alle andere vakken.

OIDS vakken per semester:

• In blok 1 en 2 van semester 1 behaal je de leerdoelen en leerresultaten van twee vakken (Nederlands, Rekenen/wiskunde en Sociale wetenschappen) op de opleidingsschool en alle andere vakken op de PA. Voor deze twee nader te bepalen vakken volg je samen met je oplis op een paar woensdagochtenden colleges op de PA, waaronder het startcollege. De andere woensdagochtenden werk je op de opleidingsschool, samen met andere studenten die het OIDS-traject volgen, aan het behalen van je doelen. De oplis begeleidt je daarbij. Je gebruikt daarvoor de rijke leeromgeving van de opleidingsschool om  zo je kennis betekenisvol te maken, te verbreden en te verdiepen.
Je kunt bij alle materialen die onder de course op BB staan en die er door de vakdocent in dat semester opgezet worden.

• In semester 2 werk je de doelen met de leerresultaten van de onderzoeksleerlijn uit op de opleidingsschool en alle andere vakken op de PA. Voor de onderzoeksleerlijn volg je samen met de onderzoekscoördinator van je opleidingsschool op een paar woensdagochtenden colleges op de PA, waaronder het startcollege. De andere woensdagochtenden werk je op de opleidingsschool en de onderzoekscoördinator begeleidt je daarbij. Dat uitwerken van de doelen met de leerresultaten doe je samen met de andere academische studenten. 

Je kunt bij alle materialen die onder de course staan en die er door de vakdocent in dat semester opgezet worden.

Andere aspecten van een opleidingsschool:
De oplis verzorgt minimaal twee keer per blok intervisie met alle OIDS studenten op een opleidingsschool. Dat onderdeel volg je dan niet op de PA.
De oplis neemt een aantal werkplekopdrachten (bijvoorbeeld het profiel van de school) mondeling met je door; je hoeft voor die onderdelen geen verslag te schrijven. 


Opleidingsscholen zijn:

Bestuur: Baasis
Schuilingsoord-Zuidlaren

Bestuur: OPRON
ODAB Westerschool- Wildervank

Bestuur: SOOOG
Hendrik Wester- Oude Pekela
De Vlonder -Wedde
Driesprong- Vriescheloo
De Noordkaap- Oostwold

Bestuur: Plateau
De Valkenhorst- Assen
De Vuurvogel- Assen
De Emmaschool- Assen
SBO de Meander- Assen
SO Van Lieflandschool cluster 3 Assen

Bestuur: Marenland
De Zandplaat- ‘t Zand
Daltonschool Abt Emo- Westeremden
Prinses Beatrixschool- Loppersum
Wilgenstee- Zeerijp

Bestuur: O2G2
De Feniks- Groningen
Brederoschool- Groningen
ODS de Starter- Groningen
Borgmanschool- Groningen
Beijumkorf- Groningen
Montessorischool Boerhaave- Groningen

Betrokken docenten PA:
Rianne Malschaert, Stefan Paauwe en Ria Logtenberg

Meer lezen?
Bekijk de site en het filmpje op www.aosnoord.nl. In het filmpje is de informatie over vier dagen op de basisschool niet meer van toepassing.