Format-onderzoek

Format voor de het hele verslag van een (praktijk-) onderzoek

 1. Titelblad (titel, eigen naam, school)
 1. Inhoudsopgave
 1. Aanleiding voor het onderzoek 
 1. Probleemstelling
  1. Onderwerp (waarover gaat het?)
  2. Een doelstelling (wat wil je bereiken met dit onderzoek?)
  3. Een vraagstelling (wat wil/moet je te weten komen om het doel te bereiken?) 
 1. Methode van onderzoek (hoe pak ik het onderzoek aan?) 
 1. Verslag van feitelijke werkzaamheden.
  1. Literatuuronderzoek
  2. Empirisch onderzoek
  3. Eigen ervaring, reflectie
  4. Afwijkingen van het plan omdat …. 
 1. Resultaten en implementatie
  1. Wat heb ik gevonden?
  2. Wat betekent dat voor….
  3. Wat kunnen anderen hiermee? 
 1. Discussie en conclusie.
  1. Hoe nu verder?
  2. Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
 1. Gebruikte literatuur 
 1. Onderzoeksverslag te verkrijgen bij: adresgegevens, e-mail 
 1. Bijlagen


Format voor de samenvatting van een onderzoek

1 á 2 pagina’s (maximaal 6)

 1. Aanleiding
 2. Probleemstelling
 3. Methode van onderzoek
 4. Verslag van activiteiten
 5. Resultaten
 6. Discussie en conclusie, aanbevelingen, vervolg
 7. Naam en emailadres van onderzoekers t.b.v. aanvraag van het complete verslag.