Condities voor succesvol onderzoek

Checklist 1: condities op leerkrachtniveau 

 • grote affiniteit met vraag/eigenaarschap
 • gaat over (leren van) leerlingen/handelen docent
 • gemotiveerd voor onderzoeksmatige werkwijze
 • is ‘leercompetent’
 • beschikt over samenwerkingsvaardigheden
 • heeft vertrouwen in eigen deskundigheid
 • heeft/wil onderzoeksvaardigheden ontwikkelen

 

Checklist 2: condities op schoolniveau 

 • probleem is verbonden aan visie/prioriteit school
 • leidinggevende voldoende werk- en denktijd
  • staat achter werkwijze
  • motiveert en stimuleert
 • voldoende overlegmomenten
 • voldoende onderzoeksondersteuning
 • didactische ondersteuning
 • goede communicatie-infrastructuur


Checklist 3: condities op projectniveau  

(Samenwerking tussen LIO’s en leerkrachten, PA en basisscholen) 

 • wederzijds vertrouwen, respect
 • start kleinschalig
 • projectleider/coördinator ondersteunt
 • werk planmatig
 • sluit aan bij timing en tempo lio’s
 • heldere ondersteuning vanuit opleiding
 • zittende leerkracht is mede-eigenaar:  borging