Onderzoek op de Academische basisschool

Verbinding met beter leren en beter lesgeven

Onderzoek op een academische basisschool is altijd verbonden met de praktijk van de school, en heel vaak met het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.
Als een school bezig wil met het verbeteren van de kwaliteit van het eigen onderwijs dan kan dat alleen door onderzoek te doen, door de juiste vragen te stellen.

Hieronder staan een aantal vragen die je als school en als individuele leerkracht kunt gebruiken bij het in gang zetten van een onderzoek gericht op verbetering van het onderwijs.
De start begint met vragen over de huidige situatie. Want de aanname is dat de school een helder zelfbeeld moet hebben voordat koers gezet kan worden naar iets anders. Je moet weten wie je bent en wat je doet en of jij en anderen daar tevreden over zijn. Daarna kun je je afvragen of je je wel met de goede dingen op een goede manier bezighoudt. En vervolgens kun je in beeld krijgen wat er zou moeten veranderen. In 9 vragen:

School

Leerkracht

Wát doen we eigenlijk precies?

Wat doe ik precies?

Wat voor soort school zijn we?

Wat voor leerkracht ben ik?

Wat voor school willen we graag worden?

Wat voor leerkracht wil ik graag zijn?

Doen we de goede dingen?

Doe ik de goede dingen?

Doen we die dingen goed?

Doe ik die dingen goed?

Hoe weten we dat?

Hoe weet ik dat?

Vinden anderen dat ook?

Vinden anderen dat ook?

Wat kunnen we al en wat nog niet?

Wat kan ik al en wat wil ik nog leren?

Wat doen we met die kennis?

Wat doe ik met die kennis?