Wij zijn en Bieden

Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland

De Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland (AOS PO NN) is een samenwerkingsverband tussen zeven schoolbesturen, de PA Hanzehogeschool Groningen en de RuG
Het samenwerkingsverband draagt de naam "Academische Opleidingsschool PO Noord-Nederland" en de deelnemende basisscholen worden als academische basisschool aangemerkt.

 

Academische basisscholen zijn:

Scholen die schoolontwikkeling en innovatie verbinden met praktijkonderzoek, de scholing en het opleiden op de werkplek van zittend en nieuw personeel. Een academische basisschool is dus bij uitstek een lerende organisatie: iedereen leert met, door en van elkaar: studenten van alle opleidingsjaren, onderzoekers, leerkrachten, directie, opleidingsdocenten en onderwijsbegeleiders. 


De 'Academische Opleidingsschool' biedt de mogelijkheid:

De kwaliteit van opleidingsprocessen duurzaam te borgen: 
Er vindt een verdere ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit plaats door het Opleiden In School uit te bouwen. Om dit te realiseren wordt gewerkt aan: 

  •  Het inrichten van een opleidings- en begeleidingsstructuur ter ondersteuning van dit wederzijdse leren.
  •  Het inrichten van een onderzoeks- en adviesstructuur waarbinnen praktijkgericht onderzoek plaatsvindt.

Opleidingsprocessen van nieuw en huidig personeel inhoudelijk te laten aansluiten bij schoolontwikkeling, onderzoek en innovatie binnen de betrokken scholen: 

  • Studenten in opleiding worden betrokken bij schoolontwikkelingstrajecten en onderzoeks- activiteiten. 
  • Studenten in opleiding werken samen met hun opleider in school aan de realisering van een afgesproken schoolontwikkelingsonderwerp en het doen van praktijkgericht onderzoek.
  • Nieuw en zittend personeel is betrokken bij schoolontwikkelings- en onderzoekstrajecten. 

Verschillende soortenonderzoek op de academische basisscholen uit te zetten en te laten begeleiden door de RUG (Rijksuniversiteit Groningen).

  • Het onderzoek wordt gekoppeld aan schoolontwikkeling en innovatie binnen de betrokken academische basisschool.
  • Middels het ontwerpen en aanbieden van een module ‘Ontwerpen van onderzoek’ aan PA-docenten en leerkrachten van de opleidingsscholen, zullen leerkrachten vaardiger worden in het zelf doen van onderzoek en het begeleiden van studenten daarbij.
  • Scholen leren hoe zij hun aan de hand van de schoolontwikkelagenda hun opleidings-, begeleidings- en   onderzoeksvragen kunnen formuleren.
  • Scholen leren hoe zij de experts van begeleidingscentra, opleidingen en onderzoeksinstituten kunnen inzetten op het terrein van hun eigen schoolontwikkeling.  

De opgedane leerervaringen uit te wisselen met andere scholen, instellingen en academische opleidingsscholen.