De Feniks

 

Directeur Angèle van der Star
Coördinator Academische School: Angèle van der Star
Opleider in de school:  Pieter Swart
Coördinator derzoek: Pieter Swart
Grootte:   400 leerlingen
Ligging:  Maresiusstraat 22, 9746 BJ  Groningen

Waar staan wij voor

Onze school is een openbare school, een school waar iedereen welkom is. Zonder onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging of wat voor kenmerk dan ook. Onze school wil een leef- en leerklimaat scheppen waarin respect voor anderen en wederzijdse verdraagzaamheid voorop staan. Als Academische basisschool zijn we een lerende organisatie waar leerkrachten, directie, begeleiders, studenten, onderzoekers en opleidingsdocenten met, door en van elkaar leren. Dat maakt  onze school tot een ontmoetingsplaats in de meest praktische zin van het woord.

 

Onze missie en visie

Het is onze missie om het beste in een kind naar boven te halen. Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn. We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent een pedagogisch klimaat waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot zelfstandige en zelfbewuste mensen. 

 

Ons pedagogisch klimaat

Naast de onderwijskundige taak van de school heeft onze school ook een opvoedende taak. Deze taak delen we natuurlijk met de ouders. Ons team is voortdurend bezig met het op een onderzoekende wijze verbeteren van het onderwijs. Daarbij maken we graag gebruik van de expertise binnen de Academische Opleidingsschool Noord.

 

Wat bieden wij studenten als Academische basisschool?

Bij ons ben je een OIDS (Opleiden in de school) student en maak je deel uit van een enthousiast en open team. Op de Feniks ben je een aspirant-collega die volledig wordt betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Onze school biedt je de mogelijkheid om in de dagelijkse werkelijkheid het vak te leren. Theorie en praktijk worden direct aan elkaar getoetst.

Van een OIDS-student verwachten wij een actieve houding en een goed ontwikkeld vermogen tot zelfreflectie.