De Starter

Openbare Daltonschool DE STARTER
Parkweg 128
9727HD Groningen
050-5290267
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Directeur:    Gerry van Ewijk
Coördinator Academische School: Gerry van Ewijk
Oplissers

Karin Dokter

Coördinator onderzoek

Karin Dokter

Grootte:   465 leerlingen


Wie zijn wij en wat doen wij?

Het streven naar kwalitatief goed onderwijs,toegesneden op het individu en zorg voor alle kinderen, heeft in de dagelijkse praktijk geleid tot:
1. een op Dalton principes gebaseerde onderwijsvorm die uitgaat van vrijheid van keuze, zelfstandigheid, samenwerking en die een beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid van kinderen. Daarbij wordt ook uitgegaan van de kernwaardes effectiviteit, borging en reflectie
2. een veilig schoolklimaat gebaseerd op de Vreedzame school waarbij de school een gemeenschap is waarin alle participanten (leerlingen, team, ouders) een gelijkwaardige rol spelen gebaseerd op wederzijds respect, waarin de verschillen van elkaar worden geaccepteerd en op een positieve manier aan conflictbeheersing wordt gedaan
3. de opzet van een praktisch zorgsysteem gebaseerd op de uitgangspunten van de 1-zorgroute voor alle leerlingen, waarmee voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod wordt verzorgd. Gericht op de individuele mogelijkheden en behoeften van het kind worden de leerlingen
aangezet tot taakgericht werken; individueel, in groepjes of klassikaal met opdrachten die liggen op het terrein van zowel cognitieve en creatieve vakken als op het omgaan met het elkaar. Samenwerken neemt hierbij een vaste plaats in.

De school wil zorg dragen voor een kindvriendelijk klimaat, hetgeen zich onder meer uit in de aankleding en,indien mogelijk, de indeling van de leslokalen, en de instroom van leerlingen voor schooltijd.
We willen als school een goede afspiegeling van de samenleving zijn. Door het pedagogisch klimaat wil de school als het ware een open huis zijn waar een ieder zich in warmte, saamhorigheid en met wederzijds respect thuis kan voelen.
Onderwijsinhoudelijk gaat de school uit van een steeds veranderende samenleving, welke aanpassingen en innovaties op het terrein van het onderwijs zullen opleveren. De school sluit zich hiervoor niet af, integendeel: de school streeft er naar haar onderwijs steeds up-to-date te laten zijn.

Overig:

De Starter houdt zich constant bezig met het verbeteren van haar onderwijs op een onderzoekende wijze. Die uit zich momenteel vooral in: excellentie (hoogbegaafdheid) en leren onderzoeken. De speerpunten voor 2014/2015 zijn lezen en spelling.


Wat bieden wij studenten als academische basisschool?

Als OIDS-student maak je deel uit van een open, enthousiast, hardwerkend team dat haar onderwijs steeds kritisch bekijkt en wil verbeteren. We beschouwen OIDS-studenten als (toekomstige) collega's. Dat betekent dat je volledig wordt betrokken bij het reilen en zeilen van de school: je mag deelnemen aan alle vergaderingen en scholingen, je hebt directe toegang tot alle mensen van de school. We verwachten van de student dezelfde open, kritische en actieve houding zoals we die ook verwachten van onze andere collega's.