PA Hanzehogeschool Groningen

Pedagogische Academie

'Een sterke basis én je ontwikkelen in de richting die jouw interesse heeft'
Je basisschool is van heel erg belangrijk geweest voor je ontwikkeling. In die periode is de basis gelegd voor de persoon die je nu bent. Een goede meester of juf heeft je belangrijke kennis en vaardigheden bijgebracht. Een uitstekende meester of juf heeft je ook je unieke talenten laten ontdekken. Onze Pedagogische Academie wil dat jij een uitstekende meester of juf wordt, die goed onderwijs geeft aan kinderen in Nederland. 

Sterke basis
Allereerst werken we aan een sterke basis. We besteden veel aandacht aan Rekenen-Wiskunde en Nederlandse taal. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij. Je hebt ook een goede kennisbasis nodig voor vakken als biologie, natuur en techniek, aardrijkskunde, geschiedenis, handschrift, kunst en cultuur en bewegingsonderwijs. Na een halfjaar start je stage op de basisschool en leer je het vak ook in de beroepspraktijk. Vanaf het derde studiejaar kun je je specialiseren in “het Jonge Kind” of “het Oudere Kind”. In de minorruimte kan je er bijvoorbeeld voor kiezen om het Daltoncertificaat te behalen, of de veelgevraagde bevoegdheid om gymlessen te kunnen geven.

Opleiden in de school – Academische basisschool
We werken nauw samen met een aantal scholen in het project Opleiden in de school. Deze scholen zijn academische basisscholen. In een academische basisschool komt opleiden, onderzoek en schoolontwikkeling samen. Op deze drie thema”s werken directie, leerkrachten en studenten nauw samen.

Kennis, creativiteit en voelsprieten
Wat moet je in huis hebben? Allereerst ben je mensgericht, communicatief, oprecht en flexibel. Je hebt een onderzoekende houding: Je wilt bijvoorbeeld weten hoe kinderen zich ontwikkelen en je stelt veel vragen als je niet begrijpt waarom een kind zich anders ontwikkelt dan verwacht. Je zoekt naar mogelijkheden om de ontwikkeling van je leerlingen te stimuleren en zet je in om optimale leerresultaten met je leerlingen te bereiken. Daarvoor heb je veel kennis nodig, maar ook ‘voelsprieten’. Je moet kunnen aanvoelen wat er bij kinderen leeft en weten hoe je daarop reageert. Wat voor jouw leerlingen geldt, geldt ook voor jou en voor ons. We verwachten dat je je inzet en het beste uit jezelf haalt. Wij willen dat jij goede prestaties neerzet en stimuleren je in ons onderwijs om dat te laten zien. Ook wanneer je afgestudeerd bent, kan je je via ons nascholingsaanbod verder specialiseren.

Professioneel en gezellig
Waarom kies je voor Groningen? Allereerst omdat je een sterke basis wilt. Je wilt je in de tweede plaats ook ontwikkelen in de richting die jou het meeste aanspreekt. Maar je kiest ons ook als je in een professionele en gezellige sfeer het beste in je naar boven wilt halen. Door het jaar heen wordt er veel georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan een door ouderejaars georganiseerd introductiekamp, een poëzie- of voorleeswedstrijd, of de activiteiten die door de studievereniging Le Baso georganiseerd worden. De Hanzehogeschool Groningen biedt jou goede faciliteiten en een prachtige studieomgeving. Op z’n Gronings zouden we zeggen: Dat is ‘goud’ of in het Nederlands: gewoon goed!

Marietta Muhonen
Dean Pedagogische Academie

http://www.hanze.nl/home/schools/pedagogische academie