Stefan Paauwe, docent PA

"Het is een andere leerroute, het vraagt nieuwsgierigheid, initiatief en zelfstandigheid"

 Bij ons op de PA Hanzehogeschool Groningen kunnen studenten die in het derde jaar het traject OIDS (opleiden in de school  binnen  de Academische  Opleidingsschool) volgen deels hun eigen leerroute bepalen.

 Hoe gaat dat in zijn werk?

 In plaats van colleges van een tweetal vakken op de Pa te volgen ben je een extra dag op de stageschool. Samen met de oplis,  de  opleider in school, zet je   een traject uit waarmee je de leerdoelen van dat vak behaalt, zodat je de toets succesvol kunt  maken. Zo  krijg je transfer, leer je theorie en praktijk te   verbinden, in levensechte situaties met leerlingen en hun ouders,  medestudenten en  collega's van de school. Je maakt deel uit van het team, wordt  betrokken bij onderzoeken op de werkplek.
 Het onderzoek dat andere studenten in periode 3.2 op de Pa uitvoeren doe jij op jouw werkplek, je wordt daarbij begeleid door  de  coördinator onderzoek van jouw school.

Het is een andere leerroute, niet een die veel meer tijd en energie van je vraagt, het vraagt wel wat anders: nieuwsgierigheid,initiatief, zelfstandigheid, kortom, een onderzoekende houding. 

We merken dat studenten over het algemeen erg enthousiast zijn over dit traject.