Ruby Trebels- intern begeleider

Ruby Trebels – 'ODBS Westerschool' Wildervank


“Voor mij is het van waarde dat collega’s door het doen van praktijkgerichtonderzoek meer oog krijgen voor het werk van de ander.”   

De Westerschool doet vanaf 2007 mee aan de Academische Opleidingsschool. Als school willen we schoolontwikkeling verbinden aan praktijkonderzoek.

In de eerste ronde heeft de helft van de collega’s praktijkonderzoek gedaan. In de jaren daarna hebben de meeste collega’s ervaring opgedaan met het doen van praktijkonderzoek. Het doen van onderzoek naast een baan als leerkracht is pittig. Op de Westerschool hebben we daarom gekozen om in tweetallen te werken aan onderzoek. De onderzoeksvragen waren vooral gericht op het handelen op de werkvoer.


ABS wordt op de Westerschool aangestuurd door de coördinator, coördinator onderzoek en de oplisser. De directie is verantwoordelijk voor het implementeren van de uitkomsten van de onderzoeken. Het laatste jaar heeft de school zich vooral beziggehouden met het meewerken aan het onderzoek van medewerkers van het GION. Als oplisser is het mijn taak om de voorwaarden te faciliteren voor goed onderzoek. De gesprekken tussen leerkrachten en wetenschappers zijn waardevol en leerzaam voor beide partijen.


Als oplisser ben ik medeverantwoordelijk voor de informatie- en kennisoverdracht van ABS. In de personeelsvergadering wordt in de agenda ruimte gemaakt voor alles wat maar met onderzoek te maken heeft. Het team doet mee aan scholingen omtrent ABS en curriculum PA. In het werkplekleren doen studenten aan onderzoeksvaardigheden. De onderzoeken van studenten worden begeleid door de coördinator onderzoek en de oplisser. Vooral wordt het belang van de onderzoekende houding bij leerlingen, leerkrachten en studenten onderkend en aangeleerd.
Scholing blijft in een professionele leergemeenschap als de ABS een grote rol spelen. Als oplisser heb ik gemerkt dat er een hiaat was in mijn kennis over het doen van onderzoek, de rol van onderzoek in het onderwijs en het implementeren van onderzoek. Dit heeft erin geresulteerd dat ik allerlei colleges volg in methoden en technieken van onderzoek. Mijn kennis houd ik op peil door het uitvoeren van onderzoekjes. Hierdoor is onder andere het stellen van de juiste vragen die resulteren in goede probleemstellingen verbeterd. Dit is wat mij betreft het begin van een goed onderzoek. Mijn zelfvertrouwen is gegroeid door het volgen van dit onderwijs waardoor ik onze studenten beter kan begeleiden.